Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý loại hình kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng In
Thứ ba, 29 Tháng 4 2014

=> Xem chi tiết tại đây: Trang 1, Trang 2, Trang 3, Trang 4, Trang 5, Trang 6, Trang 7