Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NDD-CP ngày 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính In
Thứ hai, 21 Tháng 7 2014

=> Xem chi tiết