Phóng sự về người chiến sỹ CS PC&CC thành phố Đà Nẵng In
Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013

Phóng sự  về người chiến sỹ CS PC&CC thành phố Đà Nẵng được thực hiện bởi Phòng Thời sự - VTV Đà Nẵng -Tháng 08/2013