Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 09_2013 In
Thứ hai, 28 Tháng 10 2013

Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 09_2013 do Sở CS PC&CC thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện.