Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 01_2014 In
Thứ tư, 12 Tháng 2 2014

Chuyên mục " Toàn dân PCCC tháng 01_2014" do Đài PT&TH Đà Nẵng và Sở Cảnh sát PC&CC Tp Đà Nẵng phối hợp thực hiện