- Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 7_2014 In
Thứ ba, 29 Tháng 7 2014

Chuyên mục "Toàn dân Phòng cháy chữa cháy" tháng 7/2014 do Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện