- Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 5-2015 In
Thứ hai, 08 Tháng 6 2015

Chương trình Toàn dân PCCC tháng 5/2015 do Cảnh sát PC&CC Tp Đà Nẵng và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện