- Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 4-2015 In
Thứ sáu, 15 Tháng 5 2015

Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 4 năm 2015 do Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện