- Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 9-2015 In
Thứ năm, 01 Tháng 10 2015

Chuyên mục Toàn dân PCCC T9 -2015 do Cảnh sát PC&CC thành phố và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện