- Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 11 năm 2015 In
Thứ ba, 01 Tháng 12 2015

- Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 11 năm 2015 do Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Đà Nẵng.