- Chuyên mục Toàn dân PCCC Tháng 01_2016 In
Thứ năm, 04 Tháng 2 2016

Chuyên mục Toàn dân PCCC tháng 01/2016 do Cảnh sát PC&CC Tp Đà Nẵng và Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng phối hợp thực hiện