- Chuyên mục Toàn dân PCCC số 2 tháng 3_2016 In
Thứ hai, 28 Tháng 3 2016

Chuyên mục Toàn dân PCCC số 2 tháng 3/2016 do Cảnh sát PC&CC Tp Đà Nẵng phối hợp với Đài Phát thanh, và Truyền hình Đà Nẵng.