- Quyết định Số 1192 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư, nhà liền kề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng In
Thứ tư, 27 Tháng 3 2013

 Quyết định số 1192 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu chung cư, nhà liền kề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

*** QUY CHẾ PHỐI HỢP ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU CHUNG CƯ, NHÀ LIỀN KỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1192/ QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố)

==> Chi tiết Quy chế (Tải về)