Sở CS PC&CC Tp Đà Nẵng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh In
Thứ năm, 15 Tháng 5 2014

Từ thực tiễn ba năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị cho thấy: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn toàn lực lượng CSPC&CC TP Đà Nẵng. Đồng thời, qua đó Đảng bộ và toàn thể CBCS nhận thức sâu sắc hơn về chân lý vô cùng giản dị đó là: Mọi người Việt Nam, ai cũng có thể học Bác, làm theo Bác; học và làm theo Bác một cách tự giác, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc; mỗi người học Bác, làm theo tấm gương đạo đức của Bác là có ích cho chính mình, cho gia đình, cho quê hương và đất nước mình.

 Điều đáng nói hơn cả là những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn sở đã góp phần tích cực làm cho CBCS nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
   Chính vì vậy, trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03, Sở CS PC&CC thành phố luôn gắn kết với Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; với thực hiện Quy định số 36 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ trưởng về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ trong CAND. Định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá ưu khuyết điểm trong việc thực hiện Chỉ thị nhằm phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương các điển hình tiên tiến, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, lời nói không đi đôi với việc làm. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các tài liệu, nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, như 02 tác phẩm của Bác Hồ “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đề cương tuyên truyền 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, do Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND biên soạn, phát hành. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 ngày 19/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008-2013”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” và “4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC” gắn với Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” cùng với nhiệm vụ chính trị bước đầu đã tạo được chuyển biến từ tư tưởng đến hành động của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt chi bộ đơn vị, địa phương nhằm làm cho CBCS có ý thức tự giác, thường xuyên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.


baovetaisan

 Lực lượng chữa cháy thành phố ra sức bảo vệ tài sản cho nhân dân.  

Tổ chức thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, hàng năm, căn cứ nội dung từng chuyên đề các đơn vị, địa phương thuộc Sở tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc thù của đơn vị mình. Điển hình như phòng Hậu cần-trang bị kỹ thuật xây dựng chủ đề hành động thực hiện “Công khai, dân chủ, minh bạch”, “8 xây, 7 chống” với những nội dung cụ thể quy định tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, lối sống CBCS thuộc đơn vị; phòng Hướng dẫn về phòng cháy thực hiện 3 nguyên tắc “Thường xuyên-Nêu gương-Xây đi đôi với chống”; Phòng Hướng dẫn về CC&CNCH thực hiện tiêu chí thi đua “3 xây, 3 chống” chú trọng vào việc xây dựng đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân; chống suy thoái về đạo đức; chống tham nhũng lãng phí; chống tư tưởng thờ ơ, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân... Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ đơn vị chấp hành, tạo sự chuyển biến, trong lối sống, trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân và thể hiện nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống. Nhiều đơn vị như phòng  CSPCCC quận Hải Châu, quận Liên Chiểu tổ chức cho cán bộ chiến sỹ viết cam kết, đề ra mục tiêu, nội dung cụ thể, xây dựng kế hoạch tự phấn đấu, rèn luyện trong từng thời gian nhất định nhằm phát huy tốt nhưng ưu điểm, nhanh chóng có hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, tồn tại; xây dựng tiêu chí để kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện một cách công khai, dân chủ.
    Với tinh thần tận tụy với công việc, vì nhân dân phục vụ, các đơn vị làm công tác tham mưu phục vụ chiến đấu như phòng Chính Trị, Phòng Tham mưu, CBCS thực hiện nhiệm vụ theo khẩu hiệu “Hết việc chứ không hết giờ”, “Nhanh chóng, kịp thời, chính xác”; phòng CSPC&CC quận Liên Chiểu “Tích đức-Rèn sức-Luyện tài-Miệt mài vì nhân dân phục vụ”; phòng Hướng dẫn về Chữa cháy và CNCH “Thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; Phòng CS PC&CC quận Hải Châu “Cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ”, “Bảo quản tốt, lái xe an toàn”, Phòng Hướng dẫn về phòng cháy, các phòng địa phương duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung xây dựng các quy trình công tác nhằm rút ngắn thời gian cấp phép, thẩm định, thẩm duyệt hồ sơ và giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác PCCC...qua đó tạo được sự tiến bộ rõ rệt trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, lối sống, trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 3 năm qua, Sở CS PC&CC đã tổ chức chữa cháy thành công 331 vụ cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều gương điển hình của các tập thể, cá nhân dũng cảm trong công tác PCCC - CNCH đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.
 Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm gương mẫu, vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình; lắng nghe, nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để điều chỉnh, rèn luyện, tu dưỡng và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ, năng lực công tác. Hàng năm, các chi bộ đều tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW 4 nhất là đối với lãnh đạo, chỉ huy. Qua đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên định kỳ, cho thấy phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành công tác, làm tốt vai trò nêu gương về đạo đức của đảng viên đối với quần chúng, của cấp trên đối với cấp dưới, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình được CBCS tin tưởng, đánh giá cao.
    Bên cạnh đó, Cấo ủy còn chú trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong nội bộ và nhân dân. Tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chính trị, Báo công dâng Bác, về nguồn có ý nghĩa  nhằm tác động nhận thức thường xuyên và hình thành ý thức tự giác thực hiện, củng cố bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy với công việc, tăng cường sự gắn bó với nhân dân.

 

RA SUC CUU NGUOI BI LU CUON

Ra sức cứu người trong lũ.

Song song với việc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các nội dung thực hiện công tác chuyên môn, Đảng ủy, Giám đốc Sở còn chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, vận động CBCS tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhằm xây dựng hình ảnh người Cảnh sát PCCC gần dân, vì nhân dân phục vụ. Phụng dưỡng suốt đời 01 Mẹ VNAH với mức một triệu đồng/tháng từ kinh phí đóng góp của CBCS; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, CBCS có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày lễ, tết với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tổ chức trao tặng bình chữa cháy, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, làm đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng cho các xã thuộc huyện Hòa Vang trong chương trình “Chung tay giúp đỡ Hòa Vang xây dựng nông thôn mới” với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức các hoạt động hiến máu nhân đạo, hoạt động nhân tháng vì trẻ em và nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như ra quân dọn dẹp vệ sinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh, sạch, đẹp”; ra quân giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 11; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong và ngoài lực lượng…

 

TRAO TANG BINH CHUA CHAY CHO HUYEN HOA VANG

Trao bình chữa cháy cho huyện Hòa Vang

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Ngành. Gắn kết nội dung tuyên truyền “xây” và “chống”, kịp thời phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, nhưng việc làm thiếu gương mẫu, lời nói không đi đôi với việc làm, việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, mệnh lệnh của chỉ huy chưa nghiêm, phê phán các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí.
Qua 3 năm (2011- 2014) triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Sở CS PCCC thành phố đã đem lại những kết quả rất rõ nét, góp phần tạo nên  thành tích chung trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Sở. Số vụ cháy hàng năm và thiệt hại do cháy gây ra được kiềm giảm, góp phần giữ vững ANTT-TTATXH, tạo điều kiện để thành phố phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều lượt tập thể, cá nhân thuộc Sở được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen. Hình ảnh người chiến sỹ CSPC&CC TP ngày càng đẹp hơn trong mắt người dân.


chung tay xay dung nong thon moi

Chung tay xây dựng nông thôn mới.

Từ những kết quả đạt được qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW thực sự là tiền đề quan trọng để lực lượng Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng tự tin, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian tới. Đồng thời đây là dịp để mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nêu cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, của người chiến sỹ Công an nhân dân trước Đảng, trước dân và trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục mọi khó khăn về điều kiện vật chất, không ngừng nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
                                  

THU HƯƠNG ( PHÒNG CHÍNH TRỊ)

 

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay397
mod_vvisit_counterHôm qua398
mod_vvisit_counterTuần này1587
mod_vvisit_counterTuần trước2818
mod_vvisit_counterTháng này7142
mod_vvisit_counterTháng trước8525
mod_vvisit_counterTổng số truy cập6728506
Hiện có 34 khách Trực tuyến
1.2.18ps3.3
5.3.2018.PS2.4
5.2.18.tm1
11.9.2018.CSPCCC.4