Ra sức thi đua hưởng ứng 45 ngày cao điểm đảm bảo an toàn PCCC bảo vệ Tuần lễ cấp cấp cao APEC 2017 In
Thứ hai, 16 Tháng 10 2017

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP về triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng. Từ ngày 5/10 - 13/10, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 triển khai các hoạt động phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 theo giao ước thi đua.
Sau khi cấp ủy, lãnh đạo đơn vị ký cam kết thực hiện các nội dung thi đua 45 ngày cao điểm đảm bảo an toàn PCCC bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đơn vị tổ chức phong trào thi đua với các hoạt động như: Tổ chức lực lượng, phương tiện bảo vệ kho xe APEC từ nay đến 03/11 đảm bảo không để xảy ra các tình huống cháy, nổ tại kho; tăng cường tổ chức kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tổ chức khảo sát nhà liền kề, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trong KDC, qua đókhắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, không đảm bảo an toàn về PCCC tại cơ sở, khu dân cư; tổ chức cho các cơ sở trên địa bàn ký cam kết không để xảy ra cháy, nổ trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017; rà soát, kiểm tra, bảo quản, bão dưỡng phương tiện, xe, máy bơm chữa cháy &CNCH để đảm bảo "Cơ động nhanh, chữa cháy hiệu quả" khi có cháy, nổ xảy ra; tổ chức tuần tra theo Quy chế phối hợp 04 lực lượng Công an-QS-BP-PCCC trên địa bàn quận nhằm đảm bảo ANCT và trật tự ATXH trên địa bàn... Đặc biệt là tham mưu cho Quận ủy Liên Chiểu tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW và công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhất là công tác chỉ đạo đảm bảo các điều kiện an toàn về cháy, nổ, CNCH trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

16.10 tin phong so 4

 Lãnh đạo đơn vị họp triển khai các nội dung

Qua việc tổ chức các hoạt động trên, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 đã nâng cao trách nhiệm, phấn đấu trong học tập, rèn luyện, năng lực công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của thành phố Đà Nẵng trong việc tổ chức sự kiện quan trọng năm 2017.

 

Phòng Cảnh sát PC&CC số 4