Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành” trong lực lượng In
Thứ hai, 06 Tháng 11 2017

Hưởng ứng phát động cuộc thi "Tìm hiểu Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành" trong lực lượng của Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng, sau 5 tháng, cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực, tự giác của toàn thể CBCS, đặc biệt là các đồng chí đoàn viên thanh niên.
Trong 726 bài dự thi, Ban tổ chức đã chấm và trao 01 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các cá nhân đạt Giải Cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành" trong lực lượng Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các nội dung cơ bản của Luật CAND đến toàn thể cho CBCS Cảnh sát PC&CC thành phố.

6.11 1 trang 1

6.11 2 trang 1

Công văn thông báo kết quả cuộc thi

 

Bích Liên