Tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (Khóa XII) In
Thứ tư, 03 Tháng 1 2018

Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/CB ngày 20/12/2017 về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và Kế hoạch số 137-KH/CB ngày 28/12/2017 về việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Chi bộ, chiều 29/12/2017, Chi bộ Phòng Hậu cần & TBKT đã tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Tấn Hiền - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Hậu cần & TBKT đã chủ trì Hội nghị.
Tại buổi học tập, đ/c Nguyễn Tấn Hiền đã truyền đạt tới các cán bộ, đảng viên, quần chúng 4 nội dung cơ bản được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời, đ/c chủ trì Hội nghị nhấn mạnh: Bốn nội dung mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Bên cạnh đó, ngay sau khi tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết, đ/c chủ trì đã yêu cầu đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân gửi cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt.

3.2 1 TT NQTW 6 CT

Phòng Hậu cần & TBKT quán triệt Nghị quyết cho CBCS

Qua việc học tập Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tế đơn vị; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Đảng.
Ngoài ra, Chi bộ đã tổ chức học tập nghiên cứu, quán triệt và triển khai các điểm cơ bản, điểm mới được nêu trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đây là văn bản quan trọng và cần thiết, làm căn cứ để tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên có sai phạm, đồng thời cũng là căn cứ để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi chiếu, chủ động, tự giác chấp hành, góp phần phòng ngừa sai phạm.
*Trước đó, ngày 28/12/2017, Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 cũng đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Quy định 102-QĐTW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cho đảng viên trong chi bộ. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ nghiêm túc tiếp thu các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Quy định 102-QĐTW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cho đảng viên trong Chi bộ. Việc học tập, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận diện vi phạm, từ đó tăng cường rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đấu tranh chống sai phạm, góp phần đảm bảo chấp hành nghiêm Nghị quyết nhằm xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh./.

3.2 2 TT NQTW 6 CT

 Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 quán triệt Nghị quyết cho CBCS

 

Phòng Hậu cần & TBKT – Phòng Cảnh sát PC&CC số 1