Đảng ủy Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 In
Thứ sáu, 19 Tháng 1 2018

Sáng 19-1, Đảng ủy Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PC&CC thành phố chủ trì Hội nghị.
Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy và các cấp ủy Chi bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

19.1.2018.PCCC.1

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Các đơn vị đã phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC & CNCH trên địa bàn; chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Giám đốc về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đã tiến hành tiếp nhận và xử lý 3.698 hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu, cấp phép, tăng 1.310 hồ sơ, giấy phép so với năm 2016. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC; tổ chức 133 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ kinh doanh với sự tham gia của hơn 9.800 người...Tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm, các chợ, trung tâm thương mại, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC, xử lý 331 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng trong lĩnh vực PCCC...Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật được đẩy mạnh trên phương tiện thông tin truyền thông; phong trào toàn dân PCCC dần đi vào chiều sâu, mô hình phong trào "Cụm dân cư, cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC" được duy trì, nhân rộng. Tổ chức lực lượng, phương tiện bảo vệ thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị trên địa bàn thành phố, trong đó nổi bật là sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF và triển khai phương án, biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố trong thời gian tới.

19.1.2018.PCCC.2

Đại tá Trần Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Đà Nẵng kết luận tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đẩy mạnh, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ"; Chú trọng chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp để công tác quán triệt, học tập và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, chế độ công tác, tác phong, thái độ khi tiếp xúc với nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, cấp ủy Đảng; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trên tất cả các mặt công tác.

Tại hội nghị, nhiều chi bộ cũng đã tham luận một số nội dung, giải pháp có liên quan chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để góp phần làm tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, đặc biệt là thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH, xây dựng lực lượng, hậu cần năm 2018.

Kim Thái