Phòng Hậu cần & TBKT bàn giao xe cho các đơn vị nghiệp vụ In
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018

Thực hiện theo Quyết định số 28 /QĐ-CSPC&CC(HC) ngày 23/01/2018 về việc trang bị phương tiện giao thông đường bộ phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH đã được Giám đốc Cảnh sát PC&CC thành phố phê duyệt.

29.01.2018.HC.1

 

Bàn giao xe cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Trên sông

 

Bắt đầu từ ngày 25/01/2018, Phòng Hậu cần & TBKT sẽ tiến hành bàn giao xe chỉ huy chữa cháy hiệu MAZDA BT50 và trang thiết bị kèm theo cho 6 các đơn vị nghiệp vụ. Việc vận hành và đưa vào sử dụng phương tiện góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

Phòng Hậu cần & TBKT