Một số giải pháp nâng cao "tâm lý chiến đấu " cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ In
Thứ sáu, 04 Tháng 1 2013

Trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ (CNCH), một trong những yếu tố có vai trò và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả CNCH và sự thành công trong công tác đó chính là yếu tố về tâm lý của các chiến sỹ CNCH...

cuu_nan_1

Hoạt động cứu nạn, cứu hộ trên biển 

nang_cao_tam_li_chien_dau_cho_ll_cuu_ho_1

 

nang_cao_tam_li_chien_dau_cho_ll_cuu_ho_2

 

Theo  " Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy "