Một số vấn đề cần lưu ý trong tư vấn thiết kế và thi công: Lắp đặt hệ thống PCCC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng In
Thứ tư, 10 Tháng 10 2012

Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng trên 40 doanh nghiệp hành nghề tư vấn thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), trong đó một số doanh nghiệp có đầy đủ năng lực, tư cách pháp nhân hành nghề tư vấn thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống PCCC có đội ngũ kỹ sư và công nhân có tay nghề cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống PCCC đúng thiết kế đã được thẩm duyệt, mẫu mã, chủng loại phong phú đa dạng đảm bảo chất lượng được các chủ đầu tư trong nước và nước ngoài tín nhiệm.

Bên cạnh đó có không ít cơ sở cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC cạnh tranh gay gắt nên đã gây khó khăn trong việc lựa chọn dịch vụ của các nhà đầu tư. Hơn nữa việc tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống PCCC còn chưa đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, việc cập nhật những quy định mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn còn hạn chế và chưa kịp thời, thi công lắp đặt hệ thống PCCC không đúng theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC, mẫu mã chất lượng chủng loại đã lắp đặt không đảm bảo chất lượng và không đúng với giấy chứng nhận kiểm định về PCCC.

1sovd1

Lãnh đạo Sở CS PC&CC TP Đà Nẵng kiểm tra thiết kế về PCCC tại các công trinh đang thi công

Để giúp cho chủ đầu tư các công trình và các doanh nghiệp tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống PCCC thực hiện nghiêm túc Luật PCCC và đảm bảo an toàn về PCCC đối với các công trình trong suốt quá trình xây dựng cho đến khi nghiệm thu đưa vào sử dụng cần phải thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Các doanh nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống PCCC phải có đủ năng lực và tư cách pháp nhân theo quy định. Phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đủ trình độ năng lực tư vấn thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống PCCC. Đồng thời phải nắm vững và cập nhật kịp thời các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước Việt Nam và vận dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của nước ngoài có liên quan đến công tác PCCC.

2. Đối với các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu xây dựng và thi công lắp đặt hệ thống PCCC phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình cụ thể:

+ Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Trình hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC cho cơ quan Cảnh sát PCCC. (theo quy định tại Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22.5.2012 của Chính phủ).

Tổ chức kiểm tra, giám sát thi công theo đúng thiết kế về PCCC đã được phê duyệt. Trường hợp trong quá trình thi công nếu có sự thay đổi về thiết kế và thiết bị PCCC thì phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt, phê duyệt lại.

Tổ chức nghiệm thu về PCCC đúng quy định và phải có văn bản thông báo cam kết  báo đảm các điều kiện an toàn về PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

+ Trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế:

Thiết kế bảo đảm các yêu cầu về PCCC; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong suốt thời gian xây dựng và sử dụng công trình.

Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công và xây lắp công trình.

Tham gia nghiệm thu về PCCC.

+ Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng:

Thi công theo đúng thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt.

Phương tiện, hệ thống PCCC được lắp đặt tại công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và phải được cơ quan chuyên môn kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC đúng quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31.3.2004 của Bộ Công an.

Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị các tài liệu và điều kiện để phục vụ công tác nghiệm thu và tham gia nghiệm thu công trình.

+ Trách nhiệm của đơn vị tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư trong việc thực hiện các nội dung về PCCC theo cam kết trong hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.

3. Trong suốt quá trình thi công cho đến khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị thi công hệ thống PCCC phải thường xuyên chú trọng công tác an toàn lao động và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại công trình. Đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện cần thiết khác để khi có cháy xảy ra chữa cháy kịp thời và có hiệu quả./.

Đỗ Văn Nhàn

Đội Thẩm duyệt Phòng 2