Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01 : 2008/BXD In
Thứ tư, 07 Tháng 11 2012
  

logo_chinh_phuQuy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD  là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương.

==> Chi tiết