Trả lời thư của bà Nguyễn Thị Hải Vân In
Thứ năm, 31 Tháng 12 2015

Ngày 8 tháng 12 năm 2015, chuyên mục " Ý kiến người dân" - Trang thông tin điện tử Cảnh sát PC&CC Tp Đà Nẵng nhận được ý kiến góp ý của bà Nguyễn Thị Hải Vân ( trú tại tổ 57, phường An Hải Đông,quận Sơn Trà) về một số vấn đề liên quan đến công tác PCCC. Qua kiểm tra, xem xét, Giám đốc Cảnh sát PC&CC Tp Đà Nẵng đã có công văn trả lời cụ thể. Chuyên mục " Ý kiến người dân" xin đăng tải toàn bộ nội dung Công văn trả lời của Giám đốc Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng.

Chi tiết công văn