Công tác kiểm tra an toàn PCCC và những tồn tại của cơ sở Karaoke trên địa bàn 2 quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn In
Thứ tư, 24 Tháng 1 2018

Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp như hiện nay và thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng về công tác tăng cường rà soát, kiểm tra, các cơ sở karaoke trên địa bàn 02 quận. Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 đã tham mưu UBND quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác an toàn PCCC các cơ sở không đảm bảo thực hiện Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an.

24.1.2018.PS3.1

Kiểm tra an toàn PCCC tại quán karaoke Em Ca

Hiện nay, trên địa bàn quản lý của Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 có 47 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong đó, địa bàn quận Sơn Trà có 28 cơ sở (23 cơ sở đang hoạt động, 05 cơ sở ngừng hoạt động) quận Ngũ Hành Sơn có 19 cơ sở (16 cơ sở đang hoạt động, 03 cơ sở ngừng hoạt động). Đa số các cơ sở này nằm trong nhóm nhà đa năng vừa hoạt động kinh doanh karaoke kết hợp nhà ở gia đình. Từ ngày 3/1 đến 22/1, Đoàn kiểm tra liên ngành PCCC của UBND 2 quận đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành hành chính 02 trường hợp, tạm đình chỉ hoạt động đối với 16 trường hợp do không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại tại Thông tư số 47/2015/TT-BCA của Bộ Công an.

Phòng Cảnh sát PC&CC số 3