Đảm bảo an toàn PCCC rừng In
Thứ sáu, 13 Tháng 7 2018

Trong thời gian vừa qua (từ ngày 15/06/2018 đến ngày 13/7/2018), Cảnh sát PCCC TP đã phối hợp cùng với Chi cục Kiểm lâm Thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC rừng đối với 19 địa bàn xã, phường và cơ sở được giao khoáng rừng.
Thông qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả thực hiện công tác PCCC rừng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Các đơn vị đã thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo công tác an toàn PCCC rừng, tiến hành khắc phục các thiếu sót, tồn tại tại các lần kiểm tra trước; đồng thời tiến hành thay thế, bổ sung một số trang, thiết bị phục vụ cho công tác PCCC rừng tại địa bàn, khu vực được giao khoáng. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót và đã được đoàn kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện.

13.7.P21

Diễn tập PCCC rừng Sơn Trà

Trong đợt cao điểm nắng nóng với bản tin dự báo cấp 4 (nguy hiểm) hiện nay tại thành phố, đề nghị các đơn vị chủ quản bảo vệ rừng nghiêm túc thực hiện các yêu cầu sau:
- Tuyệt đối không sử dụng lửa cho các hoạt động sản xuất trong khu vực rừng, ven rừng khi có bản tin dự báo cấp cháy rừng từ cấp 3 trở lên.
- Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng và phát triển rừng tránh để xảy ra các trường hợp cháy lớn, cháy lan ảnh hưởng đến rừng đặc dụng, rừng già gây tác động lớn đến môi trường. Có biển báo, biển cấm phục vụ công tác tuyên truyền, nhắc nhở khi khai thác, sử dụng rừng.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bản tin dự báo cấp độ nguy hiểm cháy rừng để có hướng xử lý đối với thực bì sau khi khai thác.
- Đảm bảo các trang, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng đạt hiệu quả tối ưu nhất; lực lượng tại chỗ thường xuyên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo phục vụ công tác xử lý, cứu chữa ban đầu tránh dẫn đến hiện trạng cháy lan, cháy lớn.

Tấn Khai