Lắp đặt pano tuyên truyền về PCCC In
Thứ tư, 24 Tháng 10 2018

Để thực tốt công tác tuyên truyền về PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần giải pháp và dịch vụ an toàn – CN miền Trung lắp đặt các pano tuyên truyền trên tường rào trụ sở làm việc của đơn vị (183 Phan Đăng Lưu, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và quần chúng nhân dân trong công tác PCCC, góp phần đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 

anh 1-2

Treo băng rôn trước phòng tiếp công dân

anh 2-3

Treo băng rôn trên tường rào của trụ sở làm việc


Bích Liên