Kiểm tra phòng chống cháy, nổ tại các chợ In
Thứ hai, 04 Tháng 2 2013

Từ ngày 01-31/01/2013, Phòng Cảnh sát PC&CC Hải Châu tiến hành kiểm tra chuyên đề về phòng chống cháy, nổ tại các chợ trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, nhìn chung Ban quản lý các chợ đã có ý thức hơn trong vấn đề phòng ngừa cháy, nổ và từng bước khắc phục những hạn chế còn tồn đọng như tạo lối đi, lối thoát nạn thông thoáng; đầu tư trang bị thiết yếu để chữa cháy kịp thời; tăng cường và củng cố lực lượng PCCC cơ sở… Tuy nhiên, một số chợ vẫn còn coi nhẹ công tác phòng, chống cháy, nổ. Trong đó, Phòng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với chợ Thanh Bình và chợ Nại Hiên.

Kiem_tra_an_toan_PCCC_tai_cac_cho

Kiểm tra an toàn PC&CC tại các chợ

Trong năm tới, nhằm đảm bảo an toàn PCCC tại các chợ, Phòng CSPC&CC Hải Châu đã đề ra một số phương hướng trọng tâm như triển khai xây dựng mô hình “Chợ an toàn PCCC”; thường xuyên tuyên truyền ý thức trách nhiệm về PCCC cho toàn thể cán bộ, nhân viên và các hộ kinh doanh ở chợ; kiểm tra thường xuyên và đột xuất đặc biệt dịp trước, trong và sau tết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

 

Tuyết Phan